Eszközök
Nyitólap Szolgáltatásaink Közszolgáltatások Átjelentkezés
2024. április. 13. szombat

Az átjelentkezett státusz 2017. január 1-től megszűnt!


Archív tájékoztatók a korábbi átjelentkezett státuszrólÁtjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2017. január 1-től


A 72/2013. (X.14.) 17.§ (2), valamint ennek 13/2016. (IV.13.) Fővárosi Közgyűlési rendelettel történt módosításával a 2012-ben és 2013-ban az elszállítás alapú számlázásba átjelentkezett azon fogyasztók részére, akiknek továbbra sem áll rendelkezésére az ingatlan előtti közcsatornára kötés lehetősége, az ingatlanon elszállításra átvett háztartási szennyvíz mennyisége alapján történő díjelszámolás 2016. december 31-ével megszűnik.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díját az FTSZV Kft. 2017. január 1-jei fogyasztási időszaktól az ingatlanon elfogyasztott, mért ivóvíz mennyisége alapján számolja el az ingatlan tulajdonosával/használójával, a Fővárosi Vízművek Zrt. adatai alapján. A számlát és a postai befizetésére szolgáló csekket a Díjbeszedő Holding Zrt. küldi meg a fogyasztó szokásos számlabemutatási ciklusában.

A közszolgáltatásra kötelezett ingatlantulajdonos az adott időszakban elszámolt háztartási szennyvíz mennyiségének erejéig igény és szükség szerint veheti igénybe a szolgáltatást Társaságunktól. Az ingatlantulajdonos a Rendeletben meghatározottak szerint köteles igénybe venni a közszolgáltatást, rendszeres időközönként, de legalább évente egy alkalommal. Elszállításra vonatkozó igényét kérjük, szíveskedjék bejelenteni a 06 (1) 296-37-55-ös hívószámon ügyfélszolgálatunkon, illetve e-mailben az diszpecserek@ftszv.hu címen.

Budapest, 2016. december 28.

FTSZV Kft.Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2016. március 1-től


Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a 13/2016. (IV.13.) Fővárosi Közgyűlési rendelete értelmében azon ingatlantulajdonosok, akik korábban jogot szereztek az átjelentkezett státuszra, 2016. március 1-től továbbra is a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásának díját az ingatlanról elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után kötelesek megfizetni az ingatlan közcsatornára kötési lehetőségének megteremtéséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig. Ennek értelmében 2016. március 1-jétől ezen ingatlantulajdonosoknak teljesített szolgáltatásokat az FTSZV Kft. kiszámlázza az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéhez tartozó díjtétellel. A jogszabály alapján Társaságunk megvizsgálja az egyes ingatlanok közcsatornára kötésének lehetőségét és ennek tükrében felülvizsgálja az átjelentkezett státusz jogosultságát.

FTSZV Kft.Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2015. március 1-től


Tájékoztatjuk azon ingatlantulajdonosokat, akik az 59/2011. (X.12.), vagy annak módosításáról szóló 23/2012. (III.1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján 2012.03.01. vagy 2013.03.01-jei időszaktól átjelentkeztek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállított mennyisége alapján történő díjelszámolásba, hogy 2015. március 1-jei fogyasztási időszaktól kezdve az ingatlanon mért vezetékes ivóvízfogyasztáson alapuló mennyiséggel és díjtétellel, kéthavi rendszerességgel kapnak számlát. A háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítményből társaságunk által kötelezően ellátandó és az ingatlantulajdonosok részéről kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás [72/2013. (X.14.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 8.-9.-10.§]. A felhasznált ivóvíz mennyisége alapján díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosok igény szerint rendelhetik meg a szennyvíz elszállítását a számlánk 1. oldalán szereplő, 11 jegyű felhasználó azonosító számuk segítségével.

A megrendeléséhez kérjük, hívja a telefonos ügyfélszolgálatunkat, illetve interneten is leadhatja on-line felületünkön a www.ftszv.hu, e-mailben a diszpecserek@ftszv.hu címen. A locsolási kedvezményről tájékozódhat internetes honlapunkon, vagy ügyfélszolgálatunkon.

FTSZV Kft.Átjelentkezés: 2013. március 11-29.


Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelet módosításával, a 23/2013 (II. 28.) számú Fővárosi Közgyűlési rendeletében meghatározott átjelentkezési időszak lezajlott. Azon ügyfeleink részére, akiknek az átjelentkezési kérelmét nem áll módunkban elfogadni, értesítést küldünk. Átjelentkezett ügyfeleink automatikusan kikerülnek az ivóvízfogyasztás alapú elszámolási rendszerből.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy mivel a rendelet március 1-től lépett hatályba, előfordulhatott, hogy egyes átjelentkezett ügyfeleink részére március hónap folyamán még vízfogyasztás alapú számla került kiállításra. Ezen ügyfeleinket arra kérjük, hogy a számla sztornózása érdekében jelentkezzenek ügyfélszolgálati elérhetőségeinken, telefonon, vagy az ugyfelszolgalat@ftszv.hu e-mail címen!

FTSZV Kft.Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2013. március 1-től


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelet módosításával, a 23/2013. (II. 28.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:

„(4) A rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó azon ingatlanok esetében, ahol nincs lehetőség a közcsatornára kötésre, az ingatlantulajdonos 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra továbbra is igényelheti a Közszolgáltatótól, hogy a települési folyékonyhulladék-kezelés általa fizetett egységnyi díja az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás helyett kivételesen - a megadott időszakon belül - az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján, a rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint kerüljön megállapításra. Ha az ingatlantulajdonos a díjmegállapításnak e módját 2012. március 19. és 2012. április 13. között a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin már igényelte, és arra jogosultságot szerzett, az ingatlantulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában a díj 2015. március 1-jéig továbbra is az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján kerül megállapításra.

A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás díjmegállapításának e módja az ingatlantulajdonos egyéni igénybejelentése alapján, a 2015. március 1-jéig terjedő időszakra választható. A közszolgáltatás e kivételes módjának igénybevételi feltétele az, hogy azt az ingatlantulajdonos, amennyiben korábban ezen jogosultságával nem élt, a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin 2013. március 11. és 2013. március 29. között a 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra személyesen kérelmezze.”

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ebben az elszámolási rendszerben a szolgáltatás egységnyi díjtétele: 1.816 Ft/m3+ÁFA. Amennyiben, a türelmi idő lejártáig a közcsatornára való rákötés megtörténik, kérjük, haladéktalanul jelezzék azt a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, a csatornarákötési szerződés/igazolás bemutatásával.

FTSZV Kft.
oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat