Eszközök
Nyitólap Szolgáltatásaink Közszolgáltatások Kérdések és válaszok
2024. május. 23. csütörtök

Kérdések és válaszok

 

 

1. Hol találom meg a vonatkozó rendeletet?

 

A tevékenységre vonatkozó jogszabályok itt érhetők el.

 


2. Mennyit kell fizetni a szennyvíz elszállításáért?

 

Aktuális díjtáblázatunk itt érhető el.

 

3. Hogyan kell fizetni a szennyvízszállításért?


A szennyvíz begyűjtését követően a díjfizetés mindig utólag történik és nem a helyszínen. Ha van a fogyasztó nevén bekötési vagy mellék-vízmérő, akkor az ingatlanon elfogyasztott, mért vízmennyiséggel arányosan kell fizetni díjunkat. A 2 havonta készülő számlát a Díjbeszedő Holding Zrt. küldi meg postai levél vagy e-számla útján, melyet kiegyenlíthet csekkes befizetéssel, banki átutalással, bankkártyával vagy a Díjneten keresztül.  Ahol nincs mért közműves ivóvíz-szolgáltatás, ott az ingatlanról begyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről postai úton küldünk számlát és a kiegyenlítéséhez szükséges csekket, de fizethet banki átutalással is.

 

4. Milyen módon kell megrendelni a szolgáltatást? Rendszeres időközönként, automatikusan jönnek, vagy nekem kell telefonálnom?


Megrendelését Telefonos Ügyfélszolgálatunk 06 1 296 37 55-ös hívószámának 2-es menüpontjában jelentheti be, vagy írásban a diszpecserek@ftszv.hu e-mail címre küldött levéllel. Ha előre ütemezett napokra kíván rendszeres szolgáltatást rendelni, ezen igényét küldje meg írásban a diszpecserek@ftszv.hu címünkre.

 

5. Hogyan mondhatom le a megrendelést?

Rögzített megrendelését előző munkanap 16.00 óráig lehet lemondani.

 

6. Becsült értéket fizetek a vízszolgáltatónak. Ebben az esetben hogyan történik a közszolgáltatási díj számlázása?


Az ivóvíz-szolgáltatóval megegyező számlázási ciklusokkal, évi legalább egy elszámoló és legalább 5 részszámlát küldünk. Az elszámoló számla a ténylegesen felhasznált és a részszámlákkal már elszámolt mennyiségek különbözetét tartalmazza.

 


7. Társasház vagyunk. Egy bekötési vízmérővel és több mellékvízmérővel rendelkezünk. Hogyan számlázzák ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelési díjat?


Amennyiben sem a fő-, sem a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlan nem csatornázott, úgy Társaságunk közvetlenül számláz az ingatlantulajdonosnak. A mellékmérős fogyasztás csökkenti a főmérős számlájában elszámolt mennyiséget. 

 


8. Nem rendelkezem bekötési vízmérővel, a vizet fúrt kútból nyerem, de háztartási szennyvíz keletkezik, melyet el szeretnék szállítatni. Mi a módja ennek és mennyibe fog kerülni?


A mennyiség számlázásának alapja a ténylegesen elszállításra került szennyvízmennyiség. A megrendeléshez szükséges az ingatlantulajdonos és az ingatlan adatait nyilvántartásba vennünk. Az adatok bejelentését a Bejelentkezési lap az FTSZV adatbázisába és a Nyilatkozat a háztartási szennyvíz megfelelőségéről nyomtatványokon kell megtenni és eredeti példányban benyújtani ügyfélszolgálatunkra, természetes személyek esetében. Gazdálkodó szervezetek esetében szükséges még benyújtani a szervezet képviselőjének aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta másolatát is. Amennyiben 35 méter felett plusz cső fektetésre is szükség van, Társaságunk díjat számol el minden, 35 méter felett fektetett 10 méter cső után.
 

Aktuális díjtáblázatunk

 9. Milyen kedvezményeket vehetek igénybe és milyen módon?

Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van a közműves ivóvíz-szolgáltatójával kötött írásbeli megállapodás alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérővel mérni. Erről bővebben tájékozódhat az ivóvíz-szolgáltatója internetes honlapján. Továbbá a közszolgáltatást szabályozó Rendelet 18.§-a lehetőséget ad szezonális locsolási kedvezmény igénybevételére.


Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van a közműves ivóvíz-szolgáltatójával kötött írásbeli megállapodás alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérővel mérni. Erről bővebben tájékozódhat az ivóvíz-szolgáltatója internetes honlapján. Továbbá a közszolgáltatást szabályozó Rendelet 18.§-a lehetőséget ad szezonális locsolási kedvezmény igénybevételére. A kérelem nyomtatvány és a benne feltüntetett feltételek elérhető itt. 
 

A kérelem nyomtatvány és a benne feltüntetett feltételek elérhető itt.


10. Számla reklamációval kapcsolatban kihez fordulhatok?


Díjbeszedő Holding Zrt. általi számlázás esetén: ha panasza a számlák kézbesítésével, vagy csekk hiányával, illetve folyószámla egyenlegével, vagy fizetési kötelezettségével kapcsolatos, szíveskedjék a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodájához fordulni

Ha a számlázás jogalapjával, vagy a számla adataival kapcsolatos kifogása, szíveskedjék az FTSZV ügyfélszolgálatához fordulni.


DBH Ügyfélszolgálati irodák listája »

 


11. Más kérdés esetén


Kérjük, hívja az FTSZV 06 1 296 37 55  ügyfélszolgálatát és az 1-es nyomógombbal válassza az általános tájékoztatást.
oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat