Eszközök
FTSZV Kft. Közérdekű adatok 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) közzétételi listák Szervezeti, személyzeti adatok
2020 péntek, 21 febr.

Szervezeti, személyzeti adatok

 

  Adat Megjegyzés
Info tv.
I / 1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, >Cégadatok >
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei>
 
Info tv.
I / 2.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti ábra>
 
Info tv.
I / 3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Szervezeti adatok>
 
Info tv.
I / 4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend>
 
Info tv.
I / 5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőség
Felügyelőbizottság
 
Info tv.
I / 6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
I / 7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
I / 8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
I / 9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
I / 10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
I / 11.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Felügyeleti szervek>
 

 

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat