Eszközök
FTSZV Kft. Közszolgáltatás Kérdések és válaszok
2020 péntek, 21 febr.

Kérdések és válaszok


A válasz elolvasásához kérjük kattintson a kérdésre.

1. Hol találom meg a vonatkozó rendeletet?

Új szabályok a fővárosi lakossági szennyvízszállításban, tájékozódjon a honlapunkon a 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Jogszabályok >

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X.12) Fővárosi Közgyűlési rendelet megtalálható az alábbi linken: 
https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A1100059.FOV&dbnum=104&council=fovaros×hift=20121228
A 23/2013. (II. 28.) Fővárosi Közgyűlési rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelet módosításáról megtalálható az alábbi linken:
https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A1300023.FOV&dbnum=104&council=fovaros&timeshift=fffffff4

2. Mennyit kell fizetni a szennyvíz elszállításáért?

Az ingatlanon elfogyasztott mért ivóvíz mennyisége alapján számított közszolgáltatási díj természetes személyek részére 2013. július 1-től, a 10%-os rezsicsökkentés életbe lépését követően 386 Ft/m3, nem természetes személyek esetében 641 Ft/m3. Amennyiben 35 méter felett plusz cső fektetésre is szükség van, Társaságunk díjat számol el minden, 35 méter felett fektetett 10 méter cső után. A vízfogyasztás alapján fizetendő szolgáltatási díj tehát háztartásonként jelentősen eltérhet. Aki kevesebb vizet használ, az a szennyvízkezelésért is kevesebbet fizet. Az ivóvíz-alapú díjelszámolás előnye, hogy a számla kéthavonta érkezik, így a felmerülő költségek jóval tervezhetőbbek, valamint a szippantást igény és szükség szerint rendelheti meg. Aktuális díjtáblázatunk itt.

3. Hogyan kell fizetni a szennyvízszállításért?


Az új díjelszámolási rendszerben nem a helyszínen, a szolgáltatást követően kell a díjat megfizetni, hanem a Díjbeszedő Holding Zrt. által postai vagy elektronikus úton megküldött számla ellenében, postai csekkel, átutalással, vagy a Díjneten keresztül, kéthavonta. Ez a biztonságos és egyben tisztességes elszámolás garanciája.

4. Milyen módon kell megrendelni a szolgáltatást? Rendszeres időközönként,
automatikusan jönnek, vagy nekem kell telefonálnom?


Társaságunk központi, 06(1) 296 3755-ös telefonszámának 2 menüpontjával, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre írt megrendeléssel van lehetőség a megrendeléseket leadni. Amennyiben előre egyeztetett napokra szeretne előzetes ütemezést kérni, úgy igényét a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címünkre szíveskedjék írásban bejelenteni.

5. Hogyan mondhatom le a megrendelést?


Megrendelést lemondani a teljesítés előtt két nappal, legkésőbb délután 17:00 óráig lehetséges, a fenti elérhetőségek szerint írásban vagy telefonon.

6. Részértéket fizetek a vízszolgáltatónak. Ebben az esetben hogyan történik
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázása?


Az ivóvíz-szolgáltatóval megegyező számlázási ciklusokkal megegyezően, évi legalább egy elszámoló és legalább 5 részszámlát küldünk. Az elszámoló számla a ténylegesen felhasznált és a részszámlákkal már elszámolt mennyiségek különbözetét tartalmazza

7. Társasház vagyunk. Egy bekötési vízmérővel és több mellékvízmérővel
rendelkezünk. Hogyan számlázzák ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelési díjat?


Amennyiben sem a fő-, sem a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlan nem csatornázott, úgy Társaságunk közvetlenül számláz az ingatlantulajdonosnak. A mellékmérős fogyasztás csökkenti a főmérős számlájában elszámolt mennyiséget. 

8. Nem rendelkezem bekötési vízmérővel, a vizet fúrt kútból nyerem, de
háztartási szennyvíz keletkezik, melyet el szeretnék szállítatni.
Mi a módja ennek és mennyibe fog kerülni?


A vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfelhasználással nem rendelkező ingatlanokon a szippantás díját természetes személyek részére 2013. július 1-től, a 10%-os rezsicsökkentés életbe lépését követően 2306 Ft/m3, nem természetes személyes esetében 3448 Ft/m3 fajlagos árral számoljuk el. A mennyiség számlázásának alapja a ténylegesen elszállításra került szennyvízmennyiség. A megrendeléshez szükséges az ingatlantulajdonos és az ingatlan adatait nyilvántartásba vennünk. Az adatok bejelentését a Bejelentkezési lap az FTSZV adatbázisába és a Nyilatkozat a háztartási szennyvíz megfelelőségéről nyomtatványokon kell megtenni és eredeti példányban benyújtani ügyfélszolgálatunkra, ha természetes személyek esetében. Gazdálkodó szervezetek esetében szükséges még benyújtani a szervezet képviselőjének aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta másolatát is. Amennyiben 35 méter felett plusz cső fektetésre is szükség van, Társaságunk díjat számol el minden, 35 méter felett fektetett 10 méter cső után. Aktuális díjtáblázatunk itt

9. Milyen kedvezményeket vehetek igénybe és milyen módon?


Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van a közműves ivóvíz-szolgáltatójával kötött írásbeli megállapodás alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérővel mérni. Erről bővebben tájékozódhat az ivóvíz-szolgáltatója internetes honlapján. Továbbá a közszolgáltatást szabályozó Rendelet 18.§-a lehetőséget ad szezonális locsolási kedvezmény igénybevételére. A kérelem nyomtatvány és a benne feltüntetett feltételek elérhető itt. (És az itt vezessen el a letölthető dokumentumok locsolási kedvezmény kérelem nyomtatványhoz.) Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van a közműves ivóvíz-szolgáltatójával kötött írásbeli megállapodás alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérővel mérni. Erről bővebben tájékozódhat az ivóvíz-szolgáltatója internetes honlapján. Továbbá a közszolgáltatást szabályozó Rendelet 18.§-a lehetőséget ad szezonális locsolási kedvezmény igénybevételére. A kérelem nyomtatvány és a benne feltüntetett feltételek elérhető itt. (És az itt vezessen el a letölthető dokumentumok locsolási kedvezmény kérelem nyomtatványhoz.) 

10. Számla reklamációval kapcsolatban kihez fordulhatok?

Díjbeszedő Holding Zrt. általi számlázás esetén: ha panasza a számlák kézbesítésével, vagy csekk hiányával, illetve folyószámla egyenlegével, vagy fizetési kötelezettségével kapcsolatos, szíveskedjék a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodájához fordulni, melyek elérhetősége itt:  https://www.dbrt.hu/

Ha a számlázás jogalapjával, vagy a számla adataival kapcsolatos kifogása, szíveskedjék az FTSZV ügyfélszolgálatához fordulni, melyek elérhetősége itt

DBH Ügyfélszolgálati irodák listája »

Társaságunk által kiállított számlával kapcsolatos ügyintézés a személyes ügyfélszolgálati irodánkban történik (XIII. Váci út 182., Blue Cube irodaház fsz.).

11. Más kérdés esetén


Kérjük, hívja az FTSZV 06 1 296 37 55  ügyfélszolgálatát és az 1-es nyomógombbal válassza az általános tájékoztatást.

Amennyiben az Ön ingatlana nincs rákötve a budapesti közcsatorna hálózatra vagy nincs lehetősége rákötni a közcsatornára, akkor Önt is érintik a változások
oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat